Mokymo programa – kirpėjo modulinė mokymo programa

Modulio apimtis kreditais – 15

Modulio apimtis – 330 val. (Kirpimas – 210 val.: teorija - 70 val. praktinis mokymas - 150 val.)

Modulio paskirtis: įgyti moterų plaukų bazinių kirpimų kompetenciją.

Kursas – II

Grupė – 3K-17