Modulio 4061325 apimtis kreditais –10

Modulio apimtis –220 val. (Teorija 60, Praktika 160)

Modulio paskirtis: Įgyta kompetencija parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias programas.