Kompetencijos - Redaguoti vaizdo medžiagą, taikyti įrangą.