Modulio 4061325 apimtis kreditais –10

Modulio apimtis –206 val. (Teorija 56, Praktika 150)

Modulio paskirtis: Įgyta kompetencija parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias programas.