Maloniai kviečiame dalyvauti MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOJE - IKT įrankiai – kūrybiškai pamokai.

Žinių visuomenėje informacinių ir komunikacinių technologijų (toliau – IKT) naudojimas yra ypač aktualus, siekiant kokybiškos ir veiksmingos mokymo ir mokymosi proceso kaitos. IKT diegimo į bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą  akcentuojamas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas IKT srityje: technologinio raštingumo siejamo su edukacine kompetencija ugdymas, modernių mokymo ir mokymosi metodų bei elektroninių priemonių naudojimo įgūdžių ugdymas. 

Mokymų užduotis:

  1. Inovatyvius IKT taikymo metodus ir integravimo į ugdymą kryptis.
  2. Naujų vaizdo, garso, animacijos ir kitų įrankių naudojimas pamokoje.

Kompetencija (-os)

  1. Pritaikyti pasirinktus IKT konkrečiam gebėjimų ugdymo tikslui pasiekti;
  2. Atrasti metodus, kaip ir kada tikslinga naudoti IKT ugdymo procese;
  3. Sistemingai, pagrįstai taikyti mokymo ir mokymosi metodus;
  4. Naudosis skaitmeninėmis technologijomis ir įranga.