Mokymo programa – kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Modulio apimtis kreditais – 10

Modulio apimtis – 220 val.

Modulio paskirtis: apibendrinti mokymąsi ir įgytas kompetencijas.

Kursas - III

Grupė – 3K-15, 3K-16