Mokymo programa – kirpėjo modulinė mokymo programa

Modulio apimtis kreditais – 10

Modulio apimtis - 220 val.(teorija - 40, praktinis mokymas – 70 val., praktika – 110 val.)

Modulio paskirtis: įgyti plaukų dažymo kompetenciją.

Kursas - III

Grupė – 3K-16