Profesijos mokytoja metodininkė – Ramutė Gudavičienė, ramute.gudaviciene@gmail.com

Modulio kodas406110001
Modulio LTKS lygisIV
Apimtis mokymosi kreditais5
KompetencijosProjektuoti, kurti ir administruoti internetinius puslapius.


Multimedijos paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa